Besöksbokning är vårt största verksamhetsområde och vi får mycket förfrågningar på detta. Nyttan med att anlita oss för att sköta mötesbokandet är att man som säljare, konsult, mm, inte behöver lägga sin tid på att samla in prospekt utan istället kan spendera mer dagar ute på fältet. Vi har även erfarenhet av att utföra många andra typer av uppdrag. Vi tillhandahåller tjänster inom:

  • Besöksbokning
  • Direktförsäljning
  • Enkäter och undersökningar
  • Prospektering
  • Uppföljning av utskick
  • Mystery Calls

Tveka inte att slå oss en signal när du funderar på att använda telefonbearbetning i din marknadsföring. Vi har många års erfarenhet och tar tillsammans fram ett vinnande koncept!